Home ⁄ Gravid ⁄ Slik unngår du jernmangel under svangerskapet

Slik unngår du jernmangel under svangerskapet

Under svangerskapet øker jernbehovet betydelig, og det kan være vanskelig å få i seg nok jern via kostholdet. Mellom 5 og 20 prosent av alle gravide rammes derfor av jernmangel – en tilstand som ubehandlet kan være skadelig både for foster og mor.

 

Den generelle anbefalingen er å spise variert og jernrik kost i hele svangerskapet. Storfekjøtt, egg, grovt brød, müsli og tørket frukt er eksempler på gode kilder til jern. Hvis du vil øke kroppens evne til å ta opp jern, bør du unngå melkeprodukter og gjerne spise eller drikke noe som er rikt på C-vitamin, til samme måltid. Da sørger du for optimalt jernopptak i tarmen.

 

Når du er gravid, øker kroppens behov for jern. Jernbehovet er ti ganger større i siste del av svangerskapet sammenlignet med den første. Det skyldes at blodvolumet øker, men også at fosteret trenger jern. Før fødselen er det også viktig å ha velfylte jernlagre ettersom man generelt mister en del blod.

 

Når jernbehovet øker så mye, kan det være vanskelig å få i seg store nok mengder bare via kostholdet. På mange føde- og barselavdelinger blir det tatt en blodprøve for å måle jernverdien når du skrives inn. Det kan være greit å være klar over at anbefalingene varierer noe fra sted til sted i landet. Enkelte anbefaler alltid jerntilskudd fra uke 20, mens andre kontrollerer jernverdien først. Føler du deg trøtt og slapp, er blek og har hjertebank, kan det være tegn på at du har jernmangel. Rådfør deg med jordmor for å være på den sikre siden.

 

Kvinner som har fått barn tett etter hverandre, eller som har hatt kraftige menstruasjoner, har også høyere risiko for å bli rammet av jernmangel ettersom de sannsynligvis allerede har lave jernverdier.

 

Jernmangel påvirker deg som gravid ved at du blir trøtt og andpusten, men det kan også påvirke barnets fødselsvekt negativt. Jernmangel under svangerskapet gir også økt risiko for å bli rammet av fødselsdepresjon.

 

Det er derfor viktig å kontrollere at du har høyt nok jernnivå, under hele svangerskapet. Ettersom jernmangel er vanlig, bør du rådføre deg med jordmor. Har du lave verdier, anbefales det at du tar jerntilskudd frem til verdiene stabiliserer seg.